Compliance

Vi har etableret en række retningslinjer og procedurer, der ikke alene sikrer, at vi overholder den gældende lovgivning, men som også medvirker til at forankre en korrekt etisk adfærd i organisationen.

 


 

Dagrofas politik for menneskerettigheder

Dagrofa indkøber og sælger varer fra hele verden, og som ansvarlig aktør ønsker vi, at basale menneskerettigheder overholdes i den del af værdikæden, som vi har ansvar for og/eller indvirkning på.

Overholdelsen af menneskerettigheder håndteres via vores rammeaftaler med leverandører og de respektive Code of Conduct fra United Nordic og amfori BSCI. Dagrofa-koncernen har også udarbejdet en selvstændig menneskerettighedspolitik, der gælder på tværs af koncernen og for alle aktiviteter og samhandel med kunder og leverandører. Vores menneskerettighedspolitik, der er gældende for hele koncernen, er baseret på anerkendte menneskerettighedsprincipper, herunder FN’s vejledende principper og UN Global Compact. Når et Dagrofa selskab indkøber varer, skal alle involverede leverandører respektere de basale rettigheder, herunder eksempelvis rimelige ansættelsesvilkår, frihed til selv at vælge arbejde og forbud mod børnearbejde. Du kan læse meget mere om vores menneskerettighedspolitik her.

Whistleblowerordning

Vi har igennem mange år haft en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter har mulighed for at rapportere ind, hvis de oplever forkert adfærd eller noget, de mener er i strid med menneskerettighederne. Vi behandler alle henvendelser.

 

Dagrofas arbejde med særlige risikovarer

Dagrofa har fokus på arbejdsvilkår og miljø, når vi handler kaffe

Dagrofa har siden 2018 arbejdet med certificering af de kaffeprodukter, som sælges i vores egne varemærker*. Derfor adresserer vi de problemstillinger, der kan forefindes i produktionen af kaffe med særligt fokus på dyrkningen af kaffebønnerne, hvor risiko for skovrydning, forhøjet pesticidforbrug, børnearbejde og utilstrækkelig leveløn er blandt de mulige problemstillinger. Vi stiller derfor krav om certificeringer, der auditerer på disse parametre.

Dagrofa er også medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe faciliteret af Etisk Handel Danmark, fordi vi deler ønsket om at skov og udsatte naturområder samt biodiversitet skal beskyttes og genoprettes. Det samme skal de folk, som arbejder i leverandørkæden – særligt de mest udsatte i primærproduktionen. Vores handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

Dagrofa anvender ansvarlig palmeolie i vores egne varemærker

Dagrofa er involveret i handel af flere produkter og råvarer, som kan være dyrket på arealer, hvor der kan forekomme afskovning, herunder palmeolie, soja, kakao, kaffe, te og træfibre. Dagrofa ønsker, at skovområder og biodiversitet beskyttes, og vi stiller derfor krav til, at produkter  og råvarer til brug i vores egne varemærker er certificerede. Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie faciliteret af Etisk Handel Danmark. I alliancen sætter medlemmerne selv deres individuelle strategier for at omstille til ansvarlig produceret palmeolie. I Dagrofa stiller vi blandt andet krav til, at palmeolie i vores egne varemærker på fødevareområdet skal være certificeret af RSPO i henhold til supply chain model Segregation or Identify Preserved. Vores handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Alliancen er faciliteret af Etisk Handel Danmark og har medlemmer fra både detailbranchen, NGO’er og industrien.

Alliancens vision er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt, og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation. I vores handleplan for ansvarlig soja har vi bl.a. forpligtiget os til at anvende certificeret eller verificeret ansvarlig soja. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kompenseres via kreditter for den anvendte soja. Vores handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

 

 

Tilbage til Overblik over CSR-indsatser