CSR OG ANSVAR I DAGROFA FOODSERVICE

Som totalleverandør til foodservicesektoren i Danmark, ønsker Dagrofa Foodservice at være en ansvarlig og troværdig samarbejdspartner.

Dagrofa Foodservices CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi ønsker at gøre en reel forskel. Ansvarlig leverandørstyring og samarbejdet med leverandører, er det område, hvor vi har størst indflydelse og der, hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til ansvarlighed.

Rygraden i vores CSR-indsats er de internationale principper i FN-initiativet Global Compact, som Dagrofa Koncernen – som Dagrofa Foodservice er en del af – tilsluttede sig i 2018.

Med afsæt i FNs Global Compact principper, ønsker vi, sammen med vores leverandører, at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Det gør vi ved at påvirke, og samarbejde med vores leverandører, om at efterleve internationalt anerkendte principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Dagrofakoncernen er bevidst om sit ansvar, i forhold til sine medarbejdere og samarbejdspartnere – og i kraft af Dagrofakoncernens størrelse, mulighed for at påvirke kunder og hele samfundet. Arbejdet med samfundsansvar er forankret i Dagrofakoncernens forretningsstrategi, og Dagrofakoncernen har som medlem af Global Compact, forpligtet sig til at arbejde efter principperne i FNs initiativ for ansvarlige virksomheder.

Global Compact er et frivilligt initiativ, der er startet af daværende FN-generalsekretær Kofi Annan i 2000. FNs mål med Global Compact er, at få virksomheder verden over, til at integrere ti formulerede principper for ansvarlig virksomhedsdrift. De ti principper omhandler bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption – læs mere her.

På baggrund af en vurdering af, hvor Dagrofakoncernen har størst mulighed for at gøre en positiv forskel inden for CSR, har Dagrofakoncernen valgt at prioritere følgende tre fokusområder, som omfatter verdensmål 3, 7, 11, 12 og 13:

 • Klima & bæredygtig energi
 • Folkesundhed & ansvarligt forbrug
 • Lokal bæredygtig udvikling

Med en CSR-strategi under navnet “Vi hjælper globalt, ved at styrke lokalt”, der løber til og med 2024, har Dagrofa fastsat flere målsætninger, som skal bidrage væsentligt til Dagrofakoncernens CSR-indsats på de tre nævnte fokusområder. For yderligere information se årsrapporten her.

Til trods for et særligt fokus på disse områder, er Dagrofakoncernen meget opmærksom på sin indflydelse i forhold til alle 17 verdensmål, herunder medarbejder- og sociale forhold, menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse.

 

ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING

Hos Dagrofa Foodservice er vi bevidste om udfordringerne ved en international leverandørkæde. Vi ønsker at drive forretning på et ansvarligt grundlag, og arbejder derfor med ansvarlig leverandørstyring, for at reducere de risici, der knytter sig til virksomhedens ansvar. Det gør vi blandt andet ved at kigge på leverandørens placering og produktionssted, og ved at stille en række spørgsmål om forholdene hos leverandøren.

Som tidligere nævnt er vi medlem af FN-initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor på at fremme og integrere organisationens 10 principper inden for de fire temaer ’Menneskerettigheder’, ’Arbejdstagerrettigheder’, ’Miljø’ og ’Anti-korruption’ i vores leverandørkæde og forretningsaktiviteter. De fire temaer danner også basis for de krav, vi stiller til vores leverandører.

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER
Dagrofa Foodservices retningslinjer for aftaler med leverandører betyder, at når vi indgår en aftale med en leverandør, forpligter leverandøren sig til at efterleve amfori BSCIs Code of Conduct, samt foretage en selvevaluering af sin indsats i forhold til CSR.

Vores leverandører har herefter, i henhold til vores kontrakt, ansvaret for at formidle BSCIs Code of Conduct til deres underleverandører. Formålet med at anvende BSCIs Code of Conduct, er at kommunikere vores forventninger til leverandørerne og styrke integrationen af internationale principper.

I forhold til overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale forhold samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse, håndteres det via amfori BSCIs Code of Conduct, som er en del af vores rammeaftaler med leverandører, og samarbejdsaftaler med kunder.

For yderligere information se også: menneskerettighedspolitik samt whistleblowerordningen

 

REDUKTION AF CO2-UDLEDNING FRA VORES TRANSPORTFLÅDE

I Dagrofa Foodservice arbejder vi konstant med at reducere vores CO2-aftryk.

Når det kommer til distribution af varer, arbejder vi med følgende indsatsområder:

  1. Daglig ruteoptimering for reduktion af kørte kilometer.
   Vi planlægger al distribution med afsæt i at køre så få kilometer som muligt, og naturligvis stadig overholde vores kundeaftaler vedr. leveringstidspunkt.
   Når alle kundeordrer er i hus klokken 23.00 om aftenen, optimerer vi hver eneste rute. Vi har siden 2019 øget antallet af kundeleverancer pr. rute fra 10 til 12,5.
  2. Chaufførtræning og opfølgning med fokus på reduktion af vores forbrug af brændstof.
   Vi monitorerer brændstofforbruget og har i en lang række lastbiler installeret et overvågningssystem, der opsamler alle relevante data på chaufførens kørsel.
   Det giver chaufføren sparring på kørslen og gode råd til, hvad chaufføren bør være opmærksom på, for at reducere brændstofforbruget yderligere.
   Vi har siden 2019 øget vognparken fra 132 til 149 biler, og i samme periode reduceret brændstofforbruget med 15%. Det er en udvikling, som er drevet af både bedre ruteplanlægning og chaufførernes indsats for at reducere brugen af brændstof.
  3. Indkøb af biler der minimerer CO2-aftryk (Euro-norm).
   Vi indkøber altid lastbiler med den nyeste forbrændingsteknologi og højeste brændstofeffektivitet. Derfor er alle vores biler Euro 6 biler, hvilket giver en reduktion af CO2 i forhold til tidligere generationer af lastbiler. Teoretisk er CO2-udledningen reduceret fra en Euro 5 bil til en Euro 6 bil med 34 gram/km.
  4. Monitorering af den teknologiske udvikling for beslutning om rettidigt skift til nyt.
   Vi overvåger konstant den teknologiske udvikling, med henblik på at beslutte, hvornår teknologien er udviklet til et niveau, der dels kan understøtte vores forretning, dels tilbyder en så markant CO2-reduktion, at det reelt vil gøre en forskel af skifte. Vi har løbende møder med vores lastbilleverandører, for at sikre at vi forstår teknologien og mulighederne, med henblik på en fremtidig beslutning om et evt. skifte.

 

MEDLEM AF NETVÆRK FOR MILJØMÆRKET INDKØB

Indkøb er et af de steder, hvor vi kan gøre en forskel og tage ansvar. Som den første danske fødevaregrossist, har Dagrofa Foodservice meldt sig ind i Netværk for Miljømærket Indkøb, som Miljømærkning Danmark faciliterer.

Miljømærkning Danmark er udpeget af Miljøministeriet til at varetage de officielle miljømærker, Svanemærket og EU-Blomsten, i Danmark.

Netværket består af store danske aktører, som har fokus på at øge efterspørgslen på miljømærkede varer og services – og det er en agenda, som er vigtig for Dagrofa Foodservice.

Vores indkøbsansvarlige sikrer, at vi efterlever de krav ved altid at efterspørge Svanemærket og EU-Blomsten, så længe disse kvalitets- og prismæssigt efterlever vores krav.

Læs mere om vores medlemskab af netværket her.

 

CERTIFICERING

Dagrofa Foodservice stiller en række omfattende CSR-krav til leverandører af koncernens egne varer.  Dette beskrives nærmere i koncernens årsrapport og bidrager til at mindske vores negative impact.

Hvad angår certificeringer af Dagrofa Foodservice, er vi meget opmærksom på at vælge evt. certificeringer, der reelt kan bidrage til at understøtte vores ansvarlighed.

Derfor pågår der en analyse af forskellige potentielle certificeringer, ift. relevans for Dagrofa Foodservice. Certificeringer vil alene blive ansøgt, hvis vores analyse viser, at de giver reel værdi for vores kunder og øvrige stakeholdere.

 

MENINGSFULDE PARTNERSKABER

For Dagrofa Foodservice er det vigtigt at indgå partnerskaber med organisationer og virksomheder, der på konkret vis kan være med til at understøtte vores CSR-indsatser.

Særligt i forhold til madspildsagendaen, er vi aktive på partnerskabsfronten. Vi samarbejder bl.a. med organisationen JunkFood, der hver dag, året rundt, laver nærende måltider til gadens folk i København, som har brug for sund og nærende kost. Dagrofa Foodservice har siden efteråret 2021 doneret overskudsvarer tre gange om ugen fra vores lagerterminal i Ishøj til JunkFood.

I en længere årrække har der også været et samarbejde med Fødevarebanken, der afhenter overskudsvarer fra flere af vores lokationer. Maden bliver leveret videre til sociale organisationer, som laver råvarerne til måltider til mennesker i svære livssituationer.

Et nyt tiltag i kampen mod madspild, er udrulningen af Why Waste-programmet til vores 30 Cash & Carry-butikker. Why Waste-programmet sikrer, at der i god tid bliver ryddet op i datovarer.

Dagrofa Foodservice samarbejder også med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom), der hjælper unge med flugterfaring til en nemmere adgang til det danske arbejdsmarked. Som virksomhed deltager vi i organisationens job- og uddannelsesmesser. Vi tilbyder også mentorer, i det omfang det efterspørges af DFUNK.

Endelig er Dagrofa Foodservice – gennem Dagrofa – også medlem af Foreningen Lige Adgang, som arbejder for at skabe et mere rummeligt og inkluderende arbejdsmarked. Med bistand fra Foreningen Lige Adgang, har vi afholdt flere udbytterige workshops med fokus på vores chauffører og lagermedarbejdere, da disse medarbejdergrupper er præget af høj diversitet.

 

KONCERNENS POLITIK FOR MENNESKERETTIGEHDER

Vores menneskerettighedspolitik, der er gældende for hele koncernen, er baseret på anerkendte menneskerettighedsprincipper, herunder FN’s vejledende principper og UN Global Compact. Når et Dagrofa selskab er en del af værdikæden, skal alle involverede virksomheder respektere de basale rettigheder, herunder eksempelvis rimelige ansættelsesvilkår, frihed til selv at vælge arbejde og forbud mod børnearbejde. Overholdelsen af menneskerettigheder har længe været håndteret via vores rammeaftaler med leverandører og de respektive code of conduct fra United Nordic og amfori bsci, men nu har Dagrofa koncernen vedtaget en menneskerettighedspolitik, der skal gælde på tværs af koncernen og for alle aktiviteter og samhandel med kunder og leverandører – og ikke kun leverandørsamarbejder.

Dagrofas politik for menneskerettigheder kan læses her.

 

WHISTLEBLOWERORDNING

Vi har gennem mange år haft en Whistleblowerordning, hvor medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter har mulighed for at rapportere ind, hvis de oplever forkert adfærd eller noget de mener er i strid med menneskerettighederne. Vi behandler alle henvendelser.

 

For yderligere spørgsmål eller rådgivning kontakt venligst:

Zainab Chahrour Ryttersgaard, CSR Projektleder i Dagrofa Foodservice
E-mail: zio@dgfs.dk Mob.:+45 30452803

Bæredygtighed

Et ønske om at gøre det bedre

Bliv klogere på, hvordan vi vil gøre det nemmere at gøre det bedre

Læs mere om Dagrofa Foodservice