Dansk Hereford – dansk kvalitet, når det er bedst

Dansk Hereford Forening blev stiftet i 1969 og tæller i dag 260 aktive medlemmer med større eller mindre besætninger. Fælles for dem alle er, at de er dybt passionerede omkring opdræt af Hereford kvæg, og de ved, hvordan dyrene skal opdrættes, så man får den bedst mulige spisekvalitet.

Hereford er den mest udbredte kødrace i verden. Den stammer fra grevskabet Herefordshire i den vestlige del af det centrale England, hvor der i 200-300 år har været drevet systematisk avl med racen. Farvetegningen er karakteristisk: mørkerød med hvidt hoved, hvid underside og en smal stribe hen ad ryggen. Kødet har en høj kvalitet, og du ved altid, hvad du får, når du vælger Dansk Hereford.

Alle dyr, som indgår i Dansk Hereford konceptet, er opdrættet af medlemmer af Dansk Hereford Forening, slagtet og kvalitetsgodkendt af Danish Crown Beef.

Det stiller store krav til landmændene, som skal leve op til:

  • Alle køer, kvier og kalve skal gå på græs i sommerperioden
  • Alle kalvene bliver hos koen i mindst 5 måneder
  • Dyrene skal gå i løsdriftsstalde i vinterhalvåret med adgang til et tørt leje af halm eller lignende
  • Der stilles høje krav til klassificeringen, så produktet bliver ensartet af højeste kvalitet
  • Nænsom transport af dyrene, og transport til slagteriet uden stop på vejen