Grambogård

Grambogårdkalvene

En kalv, der vokser op som Grambogårdkalv, er en harmonisk, tillidsfuld og glad kalv. Fra den kommer hen til vores landmand Troels, og indtil den er to måneder gammel, har den adgang til mælk døgnet rundt. Mælken er fuld af ekstra næringsstoffer og energi, så den lille kalv kan blive stærk. Alle småkalve vejes hver 14. dag, så deres udvikling følges tæt. De får automatisk frisk foder hver halve time, så de kan spise præcist, når de vil. Foderblandingen er en specialsammensat kost, som danner grundlaget for en god drøvtyggereffekt og udvikling af en sund vom. Når de er store nok, bliver de flyttet sammen i store løsdriftsbokse, hvor de kan lege med jævnaldrende, legesyge kalve og roligt vokse sig stærke på naturlig vis.
For Grambogård er det nemlig meget vigtigt, at dyrene er trygge, og det betyder bl.a., at de er flere kolleger til at kunne tilse dyrene som enkelte væsner. Derfor gør Grambogård alt for, at de skal leve et godt liv med samme klassekammerater det meste af livet.

Mælk styrker kalven

På Grambogård passer de rigtig godt på deres kalve. De første to måneder af deres liv har Grambogårdkalvene adgang til mælk døgnet rundt. Mælken er fuld af ekstra næringsstoffer og energi, så den lille kalv kan komme til kræfter og blive klar til at leve af foderpiller, halm og hø. Småkalvene vejes hver 14. dag, så de nøje kan følge deres opvækst og sundhedstilstand. Hver enkelt kalv er under dagligt opsyn.

​Legesyge kalve

Når kalvene er store nok, bliver de flyttet sammen i store løsdriftsbokse med et tykt lag blødt halm sammen med jævnaldrende kalve. Her kan de lege og vokse sig stærke sammen. Der er rigeligt med plads at boltre sig på for de legesyge, unge dyr. Hver dag spredes strøelse, så det svarer til, at hver kalv dagligt får ca. 2 kg frisk halm.

​Højt pasningsniveau, lav dødelighed

Dyrene går i frisk halm i kalvestalden, og der bliver holdt godt øje med dem. Når det gælder dyrevelfærd og kalve, er dødeligheden et stort problem på landsplan. Hos Grambogård er det anderledes. Vi mister kun en tredjedel af landsgennemsnittet. Det lave tal tilskrives blandt andet det tætte samarbejde med dyrlægen og medarbejdere, som går op i deres arbejde med dyrene med liv og sjæl.

​Ro og nysgerrige blikke

I kalvestalden er der ro og harmoni blandt de unge dyr. De er vant til mennesker og oplever konstant tålmodighed og omsorg. Grambogårds vigtigste mission er nemlig at have glade dyr. Og jo bedre dyrene behandles, desto nemmere bliver de at arbejde med. Det kommer både dyr og medarbejdere til gode, når dyrene skal videre til slagtning fra gården, som typisk kun ligger ca. 10 km fra slagteriet.

Naturglade okser

Grambogårds røde danske, rødbrogede og sortbrogede køer er glade og tilfredse. De har det nemlig bedre end mange andre køer. Året rundt. Fra fødsel til slagtning.
Om sommeren går hovedparten af de unge okser ofte på afgræsningsområder, som typisk er langs kysterne på Fyn eller i Jylland med masser af græs, kløver og urter.
Og om vinteren stortrives dyrene normalt i løsdriftsstalde med et tykt lag halm eller på bløde madrasser. Deres vækst sker naturligt uden pres for at øge tilvæksten på kort tid. Foderet tilpasses i et samarbejde med os for at få en sund udvikling og den perfekte smag. Under opvæksten følges dyrene fast af Grambogårdpersonale.

En del af Grambogårds oksekød vil også være certificeret “økologisk”. Ligesom alt andet Grambogård okse er kødet fra kvier eller stude. For at bevare den korte transporttid bliver en del af disse slagtet på et eksternt slagteri, som følger helt samme principper, som dem de har på slagteriet i Tommerup.

Grambogårds erfaring er nemlig, at kød fra stude og kvier giver den bedste fedtmarmorering og smag – derfor er alt Grambogårds oksekød fra stude eller kvier.

​Et roligt liv fra start til slut

Faste Grambogård medarbejdere, der brænder for deres arbejde, tager sig af okserne i hele opvækstperioden. Det giver dyrene tryghed og et roligt liv. Det nære og enestående samarbejde mellem landmand og slagter tilgodeser dyrenes behov. Samtidig sikrer samarbejdet, at vores oksekød smagsmæssigt er en helt speciel oplevelse. I den sidste del af dyrenes levetid bliver de så tunge, at det kan være svært for studene at leve i dybstrøelse uden at få ondt i anklerne. I op til de seneste 6 måneder kan dyrene derfor leve i sengebåsestald med bløde halmmadrasser eller med sand på gulvet.

Mørt kød med kraftig smag

På Grambogårds moderne og fødevaresikrede slagteri fra 2004 behandles dyr og kød så skånsomt som muligt. Dyrene bliver slagtet umiddelbart efter, at de er ankommet til slagteriet. Grambogård tror på, at traditionelle og mere langvarige modningsmetoder gør kødet mere mørt og smagen mere kraftig. Oksens rygkød modner for eksempel på krog i ca. 3-4 uger inden vakuumpakning.

Anstændigt landbrug og dyrevelfærd

Grambogård Slagteri arbejder kun sammen med landmænd, som deler opfattelsen af anstændigt landbrug, og som har de samme holdninger til dyrevelfærd, som Grambogård bygger på. Det viser sig ved omsorg for dyrene, en rolig og harmonisk hverdag i stald og på mark og så høj grad af frihed som muligt.

Glade dyr er nemlig god smag!

Glade grise

Smågrise, som løber glade rundt og tumler med hinanden, og som er helt trygge ved mennesker, fordi de er vokset op med kærlige klap og kærlige ord. Ingen stress og frustreret napperi. Sådan er Grambogårds glade grise. Dyrene går i lyse, åbne stier i løsdrift med masser af frisk luft og på et underlag af 40-60 cm dybstrøelse. Grisene roder instinktivt i dybstråelsen, de roder i halmen med deres snuder, og de graver sig ned i halmen for at hvile sig. Det er godt for både temperaturen og som tidsfordriv. Når sulten melder sig, kan grisene bare spise, for der er flere foderstationer i stalden og fri adgang til halm. Dyrenes trivsel og sundhed overvåges og vurderes dagligt, og der bruges kun den medicin, som dyrlægen skønner er absolut nødvendig, hvis et dyr begynder at skrante. Alle grisene lever på Fyn og køres den korte vej til slagteriet af de mennesker, som har passet på dem det meste af livet. Det giver tryghed til det sidste.

Fra naturens side bruger grisene helt op til 45 % af døgnet på at være aktive og resten på hvile. Fra grisene er 10 uger gamle går de frit rundt i store luftige stalde og har adgang til foder døgnet rundt. Desuden har de dybstrøelsen at rode i og frisk halm hver dag. Sådan sikrer Grambogård, at grisene er tilfredse og glade. Det kan naturligvis være svært at vide, om en gris er glad, men hvis de ikke mobber hinanden og har krølle på halen er det gode tegn – og sådan er det med Grambogårdgrisene.

Desuden er der et lovkrav om adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale. Det indfrier Grambogård til fulde; der er nemlig 40-60 cm dybstrøelse i deres løsdriftsstalde – afhængigt af årstiden.

Langsom og naturlig vækst

Grambogårds grise får lov at blive lidt større end de fleste andre grise. En Grambogårdgris spiser ca. 20 % mere foder end en konventionel gris i opfedningsperioden. Det skyldes, at de har masser af plads at løbe rundt på, og så forbrænder de mere. Grambogård slagter grisene, når de vejer cirka 90 kg. Det tager lidt længere tid end normalt for grisene at nå den vægt, fordi de bevæger sig så meget i staldene. Som regel er grisene klar til at blive slagtet, når de er cirka 6 måneder gamle, og det er de samme velkendte medarbejdere, der sikrer den skånsomme behandling af dyrene både i stalden og på vej til slagteriet.