Mindre CO2 og mindre madspild

Vores virke kommer med et klimaaftryk. Det er desværre uundgåeligt i fødevarebranchen, hvor vi hver dag indkøber varer, opbevarer dem og leverer dem til vores kunder, der er afhængige af at få friske varer til deres køkkener. Derfor har vi selvfølgelig også et stort ansvar for at iværksætte initiativer, der kan nedbringe klimaaftryk mest muligt på tværs af værdikæden. Det gælder også madspild. Vi har derfor indgået flere samarbejder, hvor vi i fællesskab forebygger, at gode madvarer går til spilde.

 


 

Optimering af vores distribution

Vi har et mål om, at vi i 2030 skal nedbringe CO2-udledningen på vores egen distribution og transport med 30 % i forhold til i 2019. I første omgang har vi fra 2022-2024 sat ind på to væsentlige punkter: Ruteplanlægning og vores lastbiler og materiel. Ved udgangen af 2023 har vi mindsket vores udledning på området med 10 %. De resterende 20 % skal vi nå inden 2030 ved fortsat at optimere vores ruteplanlægning og flåde.

 

Fokus på kilometer og kunder i ruteplanlægningen

Vi planlægger vores ruter, så lastbilerne kører så få kilometer som muligt, imens vi når så mange kunder som muligt. Kan vi reducere antallet af kilometer på ruterne, kan vi reducere vores udledning, imens det også giver økonomisk god mening for os.

 

Optimering af materiel

I begyndelsen af 2024 har vi leaset 10 nye Scania lastbiler. De kan køre længere på literen end vores tidligere lastbiler, og det gør en forskel ift. CO2-udledningen.

Vores lastbiler skal ikke blot være i stand til at fragte varer fra A til B. De skal også kunne opbevare vores varer ved de rette temperaturer, så vores kunder kan regne med altid at få friske varer leveret. Varerne skal opbevares ved forskellige temperaturer af hensyn til fødevaresikkerheden, lovgivning og for at sikre varernes kvalitet, og det kræver naturligvis en vis mængde energi. For at sikre optimal isolering og temperaturkontrol har vi investeret i nyt materiel i form af kølekasser, så vi kan nedbringe vores samlede energiforbrug.

 

Fremtidens lastbilflåde

Vi har iværksat en udskiftningsplan for lastbilflåden, der træder i kraft i 2025.

Den skal bidrage til, at vi i 2030 når målet om at nedbringe vores CO2-udledning med 30 % på distributions-
og transportområdet, og at vi i 2030 har en flåde bestående af 25 % 0-emissions køretøjer.

Vi starter med at investere i 4-10 eldrevne lastbiler, som markerer startskuddet på transformation af vores flåde.

”Vi kan ikke udskifte hele vores transportflåde til el-lastbiler på en gang. Det ville være en logistisk udfordring,
idet flere af vores biler dermed skulle holde stille for længe på grund af de mange timer til opladning, det kræver,”
fortæller Søren Bo Hansen, der er distributionschef hos Dagrofa Foodservice.

Vi drømmer selvfølgelig om en fremtid, hvor vores lastbilers hjul bliver drevet frem af andet end fossile brændstoffer.
Derfor består vores udskiftningsplan også i at være aktive på markedet og udskifte til el, når det logistisk og
teknologisk kan lade sig gøre.

filler

 

 

 

 


 

Smartere energiforbrug reducerer klimabelastningen

Vi vil reducere den samlede klimabelastning på vores egen drift med 20 % i 2025 ift. 2019. Det vil vi blandt andet gøre ved at have fokus på, hvordan vi i vores drift reducerer vores energiforbrug. Vi bruger en stor mængde energi på at opbevare fødevarer ved de rette temperaturer. Derfor ser vi dette område som et, hvor vi kan gøre en forskel i forhold til reducering af vores samlede klimabelastning. I Dagrofa-koncernen har vi en energi-handlingsplan, som indebærer at finde alternativer til traditionelle energikilder som olie og gas, og som reducerer energiforbruget generelt.

Vi er på vej og har i Dagrofa Foodservice allerede reduceret klimabelastningen fra elektricitet med 54 % fra 2019-2023. Det svarer til en samlet CO2 reduktion på 1417 T. Derudover arbejder vi med at udnytte overskudsvarme, og i løbet af 2024 vil vi etablere energimålere og optimere vores forbrug med et nyt management setup.

 

Overskudsvarme fra køleanlæg genbruges

I 2023 indkøbte vi 15 nye overskudsvarmeanlæg til vores Cash & Carry-butikker, der udnytter spildvarme fra vores eksisterende køleanlæg, og vi har nu i alt installeret 25 overskudsvarmeanlæg. Overskudsvarmen kan vi opsamle og genbruge i vores varmesystem til opvarmning af rum og varmt vand. På den måde kan vi reducere vores energiforbrug i de butikker, der fortsat opvarmes med olie og gas. En del af vores butikker opvarmes med fjernvarme, og også her kan overskudsvarmen fra de nye køleanlæg anvendes. Om sommeren har vi ikke brug for overskudsvarmen de steder, hvor vi har fjernvarme. Vi kommer altså til at overproducere varme, som vi ikke kan anvende selv. Derfor arbejder vi i 2024 på at kunne levere og sælge overskudsvarmen ud til fjernvarmeanlægget, så andre kan gøre brug af det, og så energien ikke går til spilde.

 

 

 


 

 

Cash & Carry-butikken i Næstved har fået nyt anlæg

En af de Cash & Carry-butikker, som har fået installeret et nyt overskudsvarmeanlæg, der genanvender overskudsvarme fra køleanlæg, ligger i Næstved. Her har den lokale butikschef og energichef i Dagrofa-koncernen, Michael Møller, samarbejdet om at få det nye anlæg i drift. Butikschefen i Næstved kan styre anlægget online, trække målerdata ud og omregne denne data til klimaaftryk. Alt, butikken producerer af overskudsvarme, trækker vi ud og genanvender i butikken, hvilket reducerer forbruget af gas markant.

fillerfillerfill

Energimålere skal give indsigt, og forbedringer skal optimere vores forbrug

Enhver energistrategi kræver, at man kan følge med i sit forbrug. Derfor arbejder vi på endnu bedre at
kunne måle og dokumentere vores energiforbrug i både vores butikker og på vores lagre. I 2024 sætter
vi energimålere op sammen med et nyt management setup på vores lokationer. Det nye setup gør, at vi
24/7 kan overvåge energiforbrug i butikkerne og temperaturerne på køleanlæg og dermed hurtigt kan
identificere, hvor der er behov for yderligere tiltag. 50 % af Cash & Carry-butikkernes energiforbrug
bruges på nedkøling af varer. Derfor er det vigtigt, de kører optimalt og konstant er på rette temperatur.

Energichef i Dagrofa koncernen, Michael Gram Møller har stået for det nye setup og fortæller, hvordan
det helt praktisk fungerer: ”Konkret kan vores målere f.eks. identificere, hvis lyset ved et uheld brænder
unødvendigt i butikkerne om natten, fordi det ikke er blevet slukket.

Det system, vi havde før, kunne ikke opdage og overvåge energiforbruget på samme måde”, fortæller
Michael Gram Møller. Det gør, at vi kan sende ugentlige rapporter til butikkerne og guide dem til, hvordan
de bedst muligt optimerer i hver enkelt butik med afsæt i konkret data. Dette initiativ resulterer i, at vi
forventer en besparelse på 6 % på el og varme i 2024 sammenlignet med tidligere år, mens vi forventer
en besparelse på 15 % på køleanlæggenes elforbrug alene.

Vi er endnu ikke i mål med indsatsen på energiområdet, men vi synes, at vi er på rette vej.
I de kommende år vil vi have fokus på at iværksætte nye initiativer, der resulterer i et
mere klimabevidst energiforbrug.

 

Konkret kan vores målere f.eks. identificere, hvis lyset ved et uheld brænder unødvendigt i butikkerne om natten, fordi det ikke er blevet slukket.
Det system,
vi havde før, kunne ikke opdage og overvåge energiforbruget på samme måde.

MICHAEL GRAM MØLLER, ENERGICHEF I DAGROFA

 

 


 

Vi intensiverer kampen mod madspild

Hos Dagrofa Foodservice har vi et mål om at reducere vores eget madspild med 50 % inden 2030.
For at nå dertil har vi iværksat en række vigtige og meningsfulde initiativer.

fillerfillerfill

Digital bistand redder varer fra at gå til spilde

Vi er altid på jagt efter nye, innovative løsninger og teknologier, der kan rykke os i kampen mod madspild.
Det er grunden til, at vi fik øjnene  op for tech-virksomheden Invafresh og deres digitale datakontrolsystem,
som fremhæver varer med reduceret pris, når varerne nærmer sig deres holdbarhedsdato. På den måde
oplyser værktøjet konkret, hvornår hver enkelt butik skal intensivere salget af de varer, hvor holdbarheden
snart udløber. I vores 30 Cash & Carry-butikker har vi opsat dedikerede reoler, hvor butikkerne kan synliggøre
de nedsatte varer, og kunderne har mulighed for at indkøbe varer med kort restholdbarhed, der potentielt ville
være endt i biocontaineren, til en bedre pris.

Systemet fra Invafresh blev implementeret i marts 2023 i vores 30 Cash & Carry-butikker.
I de resterendemåneder af 2023 lykkedes det at reducere madspildet i butikkerne med 180 tons sammenlignet
med samme periode året forinden.

Det er et faktum, at madspild er en stor
klimasynder,
og derfor er vi glade for,
at Invafresh giver vores medarbejdere
endnu
flere muligheder for at mindske
vores madspild og dermed CO2-udledning.


Desuden bidrager Invafresh-indsatsen
til at reducere vores økonomiske
omkostninger,
da det ikke er nogen hemmelighed, at det koster
penge,
når holdbarheden på en vare udløber.

KENNETH LINDE, SALGSDIREKTØR FOR CASH & CARRY
I DAGROFA FOODSERVICE

 

Stop Spild Lokalt

Pr. 1. december 2023 indgik vi en landsdækkende aftale med den frivillige organisation, Stop Spild Lokalt. Stop Spild Lokalt har siden 2016 uddelt overskudsvarer fra erhvervslivet til økonomisk trængte personer og familier. Organisationen blev stiftet af den dengang 17-årige Rasmus Erichsen, og organisationen er siden da vokset hastigt. I dag er der ca. 250.000 medlemmer i lokale Stop Spild Lokalt Facebookgrupper, og der er etableret lokale ’Madoaser’ over hele landet, hvor de sammenlagt dagligt uddeler ca. 30-35 tons mad. Mad, som ingenting fejler, men som på grund af udløbsdato eller beskadiget emballage ikke kan sælges. Det gør en forskel for lokalsamfundenes trængte borgere og bidrager til Rasmus Erichens og organisationens mål om, at ingen må gå sultne i seng.

Det er en sag, der ligger os meget nær. Vi er nemlig glade for at kunne hjælpe og bidrage til at give gode madoplevelser, alt imens vi intensiverer kampen mod vores eget madspild. I første omgang er det 20 af Dagrofa Foodservices lokale Cash & Carry-butikker, som er omfattet af aftalen. Vores øvrige 10 Cash & Carry-butikker bliver efter planen inkluderet i aftalen i løbet af Q1 og Q2 i 2024.

 

Overskudsmad til JunkFoods arbejde for et mere værdigt liv

Vores samarbejde med organisationen Junk- Food går tilbage til 2021. Det er et samarbejde, hvor vi har mulighed for at støtte JunkFoods vigtige kamp for et mere værdigt liv på gaden. Organisationen JunkFood laver nemlig gratis og nærende måltider til hjemløse hver dag, som bliver bragt ud til herberger og væresteder i København. JunkFoods ambition er, at alle gadens folk skal have mindst ét solidt måltid om dagen, da det skaber stabilitet, styrker sociale relationer og nedbringer mængden af konflikter. Derudover tager JunkFood unge udsatte ind i køkkenet for at give dem et springbræt til et produktivt arbejdsliv. Projektet er beviset på, hvor stor en forskel et godt måltid mad kan gøre. Det vil vi gerne støtte op om. Derfor har vi i Dagrofa Foodservice siden efteråret 2021 flere gange ugentligt doneret overskudsvarer fra vores lagerterminal i Ishøj til Junkfoods køkken på Vesterbro.

 

17
tons

Så mange overskudsvarer donerede
Dagrofa Foodservice i 2023 til JunkFood,
hvilket svarer til 42.500 måltider til gadens folk.

 

 


Tilbage til Overblik over CSR-indsatser