Den nye ferielov – det skal du vide!

Den nye ferielov træder i kræft den 1. september 2020, men allerede nu skal du som arbejdsgiver være klar over væsentlige ændringer.

Samtidighedsferie og overgangsperiode

 • Med ikrafttrædelsen af den nye ferielov vil der blive indført samtidighedsferie. Dette betyder, at medarbejderen optjener ferie fra 1. september – 31. august (ferieåret), som kan afholdes fra 1. september og 16 måneder frem til 31. december det efterfølgende år (ferieafholdesesperioden).
 • For at undgå at medarbejdere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjener ret til op til 10 ugers betalt ferie, har det været nødvendigt at indføre en overgangsperiode. Denne løber fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.
 • I overgangsperioden indefryses al optjent ferie, således at optjent ferie i denne periode hverken kan afholdes eller udbetales til medarbejderen. Der er specielle regler om arbejdsgiverens pligt til at sikre værdien af denne ferie – se længere nede.

Forkortet optjeningsperiode og færre feriedage inden 30. september 2020

 • På grund af overgangsperioden, var der i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 en forkortet ferieoptjeningsperiode.
 • Medarbejderen vil i perioden optjene 16,5 (modsat normalt 25) dages betalt ferie, som kan afholdes mellem den 1. maj 2020 og den 30. september 2020.

Arbejdsgiverens forpligtelser i overgangsperioden

 • Idet optjent ferie i overgangsperioden indefryses, er du som arbejdsgiver forpligtet til at indberette værdien af denne ferie til enten Feriekonto eller til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (“Fonden”).
 • Ferie optjent af 1) timelønnede medarbejdere og 2) medarbejdere fratrådt inden udgangen af overgangsperioden skal indberettes og indbetales til Feriekonto på normal vis.
 • Ferie optjent af 1) medarbejdere med ret til løn under ferie eller 2) medarbejdere hvor indbetalingen af feriegodtgørelse sker til en anden feriekasse end Feriekonto, skal indberettes til Fonden senest den 31. december 2020.
 • Skal du indberette optjent ferie til Fonden, kan du beholde værdien af disse midler i din virksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at værdien af disse midler bliver tilskrevet en årlig rente.
 • Vælger du at beholde værdien af optjent ferie i din virksomhed, skal du hvert år i august, indtil du indbetaler beløbet eller indtil den konkrete medarbejder forlader arbejdsmarkedet, bekræfte over for Fonden, at du ønsker at beholde midlerne i din virksomhed.
 • Har du beholdt midlerne i din virksomhed, vil Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler indkræve værdien af ferien (tilskrevet en årlig rente) for den enkelte medarbejder fra dig, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Ønsker du at vide mere om ændringerne og forpligtelserne i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, kan du læse mere i Bird & Birds nyhedsbrev her.

Bliv medlem af FoodXtra og få flere fordele

Få bl.a. adgang til advokatbistand fra Bird & Bird, når du er medlem af FoodXtra

Læs mere om Bird & Bird  

Seneste nyheder