Catering Engros er “Klar til start”

I forbindelse med regeringens 2025-plan tilbyder Catering Engros sammen med ”Klar til Start” en holdbar løsning

Med 2025-planen vil regeringen have færre på passiv offentlig forsørgelse og begrænse den fremtidige mangel på arbejdskraft. Men allerede nu står mange danske virksomheder og mangler arbejdskraft til stillinger med mange rutineprægede opgaver. Specielt servicebranchen har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. En undersøgelse foretaget af Dansk Industri[1] viser, at mere end to tredjedele af alle servicevirksomheder har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Men ikke Catering Engros.

Med det rette forløb er der plads til alle

Én af Danmarks største grossistvirksomheder, Catering Engros, tog i 2016 konsekvensen af et slunkent medarbejdermarked og kiggede på, hvilke muligheder de så havde. Hvad de fandt ud af var, at aktivitetsparate og kompetente medarbejdere faktisk var lige ved hånden – en konklusion 2025-planen har underbygget.

Catering Engros engagerede sig derfor i ”Klar til Start” og besluttede sig for at designe særlige job-funktioner til personer med autisme og dennes individuelle spidskompetencer inden for orden, rutiner og struktur. En gruppe mennesker, som ofte overses som en ressource, men som bidrager med enorm værdi både menneskeligt og kompetencemæssigt. Salgs- og marketingdirektør, Claus Andersen, uddyber:

”Aktiverer vi de mennesker, hvis eneste ønske er at få lov til at bidrage med det, de kan – også bare et par timer om dagen – kan vi samtidigt optimere de jobfunktioner, der kræver særlig uddannelse og træning. Denne proces vil ikke kun styrke vores virksomheds attraktivitet, men også være en del af en løsning på en socioøkonomisk udfordring”.

”Klar til Start”-konceptet er en løsning for både kommune og virksomhed

Med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft den 1. oktober i år, vil selv få timers ugentligt arbejde betyde enormt meget for personer med autisme, som ellers typisk er fanget uden for arbejdsmarkedet. Men tvinges en i forvejen-udsat person i jobtræning eller ressourceforløb, uden at der fra start tages ordentligt hånd om dem, risikerer man at udsætte dem for formålsløse forløb, der kun vil bidrage til følelsen af nederlag, vrede, frustrationer og stress.

I værste fald er kan det gå hen og blive rigtig omkostningsrigt for den udsatte – samfundet. Heldigvis er gode råd i sidste ende ikke dyre, hvis man er villig til at investere langsigtet i det enkelte menneske, som Catering Engros gør det, og som ”Klar til Start”-konceptet gør det muligt. Jobcenterchef Jens Folman fra Kalundborg Kommune, som har anvendt ”Klar til Start” i flere sammenhænge, udtaler i den forbindelse:

”’Klar til Start’ er et skoleeksempel på, hvordan man med et struktureret forløb, og en virksomhed som gerne vil investere i mennesker, kan opnå succes med at få folk i varig beskæftigelse. Ansættelsesgarantien […] gør projektet attraktivt for os – vi investerer gerne i optræningsforløb, hvis det betyder, vi får nogle personer i arbejde, som vi ellers vil have svært ved selv at skaffe job”.[2]

Om ”Klar til Start”

  • Alle, der gennemfører et ’Klar til Start’-forløb, vil i sidste ende være garanteret et job, som er tilpasset den enkelte. Et sådant skræddersyet forløb skaber tryghed og minimerer frafald.
  • Virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft og personer i organisationen, som elsker rutiner, struktur og orden. Tilmed har de noget at stå op til, et formål i livet, og vil derudover få et større økonomisk råderum.
  • Et jobafklaringsforløb som ’Klar til Start’ er umiddelbart dyrere end andre ressourceforløb, men i sidste ende vil investeringen bære frugt og tilmed kunne bidrage med en økonomisk besparelse.
  • Læs mere om ”klar til Start” på www.klartilstart.dk.

[1] Undersøgelse fra DI, ”Servicebranchens rekrutteringssituation”.

[2] For flere informationer, kontakt da venligst Dennis Dalgaard på dalgaard@unges.dk eller på tlf. 6165 1040.

Seneste nyheder