Dagrofa Foodservice leverer overskud
for første gang i en årrække

Dagrofa Foodservice, en af landets største fødevaregrossister, kan for første gang i en årrække præsentere et positivt årsresultat på 38,9 mio. kroner, hvilket er en klar forbedring sammenlignet med 2021. Fremgangen skyldes bl.a. generelt øget aktivitet i foodservicebranchen, en optimering af virksomhedens logistik og tiltrækningen af nye kunder i tæt samarbejde med virksomhedens specialistenheder.

2022 er en foreløbig kulmination på en målrettet indsats for at gøre Dagrofa Foodservice til en rentabel forretning, som en del af Dagrofas samlede strategi #FremgangSammen.

  • Årets resultat lander på 38,9 mio. kr. – en forbedring på 100 mio. kr. i forhold til 2021
  • Omsætningen er vokset med 669 mio. kr. i forhold til 2021
 20222021202020192018
Årets resultat38,9 mio. kr.-61,1 mio. kr.-155,9 mio. kr.-31,5 mio. kr.-126,6 mio. kr.
Omsætning4,44 mia. kr.3,77 mia. kr.3,57 mia. kr.4,39 mia. kr.4,23 mia. kr.
Driftsresultat (EBITDA)95,9 mio. kr.-30,9 mio. kr.-104,2 mio. kr.35,3 mio. kr.-5,5 mio. kr.

 

”Jeg glæder mig over, at vi er lykkedes med at skabe væsentlig fremgang og et positivt årsresultat for første gang i en årrække. Det har været nogle meget udfordrende år, hvor særligt coronanedlukningerne har været hård for alle landets restauranter, hoteller og kantiner. Det seneste år har også været præget af uforudsete hændelser, som f.eks. de meget voldsomme prisstigninger på energi, som vi så i løbet af sensommeren og efteråretsiger Niels Miles Frandsen, adm. direktør i Dagrofa Foodservice.

 

 

Han fortsætter:

I 2022 har vi dog generelt oplevet, at foodservicemarkedet er begyndt at ligne sig selv igen, og det har naturligvis haft stor betydning for os. Samtidig har vi også brugt året på at foretage en række interne driftsoptimeringer af bl.a. vores logistikkæder, hvilket også bidrager til det positive årsresultat. En tredje faktor er, at vi er blevet bedre til at fastholde og vinde nye kunder. Det skyldes ikke mindst, at vi er blevet en mere attraktiv partner gennem et endnu tættere samarbejde med vores specialister som f.eks. HKI Ost, Grambogård og Grøn Fokus.”

Strategien er på plads – men fremtiden byder stadigvæk på dårlig sigtbarhed

I 2022 tog Dagrofa – og dermed også Dagrofa Foodservice – hul på den nye strategi #FremgangSammen, som skal sikre fremadrettet vækst og økonomiske overskud frem mod 2025.

Ifølge Niels Miles Frandsen er Dagrofa Foodservices årsregnskab for 2022 bevis på, at strategien virker efter hensigten:

”Pilen peger opad for Dagrofa Foodservice, og vi har søsat en lang række strategiske initiativer, der skal medvirke til, at vi fortsætter fremgangen. I 2023 og i årene frem investerer vi bl.a. i en helt ny digital kundeoplevelse, et styrket sortiment i samarbejde med vores leverandører og en videreudvikling af vores Cash&Carry-butikker.”

 

Niels Miles Frandsen siger afslutningsvis:

Når jeg ser på markedsudviklingen og de mange initiativer, som vi har sat i værk, så har jeg grund til at tro på, at vi i 2023 fortsætter den positive udvikling. Men hvis der er noget, som jeg har lært siden, at jeg startede i Dagrofa Foodservice i marts 2021, så er det, at vi opererer i et uforudsigeligt marked, hvor sigtbarheden ikke er den bedste. Jeg er dog sikker på, at vi som virksomhed er blevet langt bedre rustet til at håndtere, hvad der måtte komme af udfordringer.”