Juridisk hotline i forbindelse med COVID-19-krisen

Coronavirusset har spredt sig over hele verden, og det er tydeligt, at også danske virksomheder er hårdt ramt. Hos Bird & Bird følger vi udviklingen på tætteste hold.

Corona-krisen medfører en række juridiske og økonomiske problemstillinger for dig som virksomhedsejer. Kan du for eksempel indføre reduceret arbejdstid (arbejdsdelingsordninger), modtage lønkompensation og i hvilket omfang? Og hvilke forholdsregler bør du som virksomhedsejer ellers overveje?

Hos Bird & Bird har vi oprettet en hotline og et særligt beredskab af specialister inden for forskellige juridiske områder, der sidder klar til at svare på alle typer af spørgsmål om følgerne af COVID-19 og de tiltag, der iværksættes fra politisk hold.

Overblik over nogle af hjælpepakkerne

Regeringen den seneste uges tid fremlagt flere forskellige hjælpepakker og lovforslag, som skal hjælpe danske virksomheder med at komme helskinnet ud på den anden side af Corona-krisen. Men er hjælpepakkerne gode nok? Og kan de gøre en forskel for netop din økonomiske situation?

Vi har hos Bird & Bird dannet os et overblik over de hjælpepakker, som kan være mest relevant for hotel- og restaurationsbranchen. Du kan se et udsnit af dem neden for:

Lønkompensation

Denne hjælpepakke kan være relevant for dig, som står til at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af din medarbejderstab eller mere end 50 ansatte som følge af COVID-19.

Hjælpepakken indebærer, at du kan søge om lønkompensation fra staten i op til tre måneder. Kompensationen er struktureret således:

 • Funktionærer: Her er kompensationen fra staten 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtagers bruttoløn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, pr. omfattet fuldtidsansat
 • Ikke-funktionærer: Her er kompensationen fra staten 90 % af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtageres bruttoløn månedligt, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned, pr. omfattet fuldtidsansat

Det er en betingelse for at kunne gøre brug af ordningen, at:

 • medarbejderne hjemsendes uden at arbejde, men fortsat modtager fuld løn
 • du som arbejdsgiver ikke gør brug af andre muligheder for at sende medarbejderne hjem uden løn
 • medarbejderen tager 5 arbejdsfrie dage, enten som afspadsering, ferie eller fri uden løn
 • du ikke foretager afskedigelser samtidig med, at du modtager lønkompensation for andre medarbejdere

Dette stiller os dog med en række ubesvarede spørgsmål: Må du foretage afskedigelser inden, du søger om lønkompensation? Kan du aftale en lønnedgang med dine medarbejdere og samtidig blive omfattet af lønkompensationsordningen? Hvornår skal medarbejderen fri/afspadsering afholdes? Hvad med timelønnet? Er ordningen overhovedet relevant for dig og din virksomhed?

Midlertidig udskydelse af betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mm.

Som en hjælp for at frigive likviditet til danske virksomheder har Folketinget vedtaget en hjælpepakke, hvis formål er en midlertidig udskydelse af virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, midlertidig udskydelse af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms.

Det betyder bl.a., at der gælder følgende midlertidige betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder:

AfregningsperiodeAlm. betalingsfristIndberetningsfristNy betalingsfrist
April 202011. maj 202011. maj 202010. september 2020
Maj 202010. juni 202010. juni 202012. oktober 2020
Juni 202010. juli 202010. juli 202010. november 2020

 

Du kan læse mere om de nye regler og øvrige ændringer her.

Hvad dette konkret indebærer, og hvad det har af betydning for netop din virksomhed, vil Bird & Bird gerne hjælpe dig med at afklare.

Har du medarbejdere, som er syge og dermed uarbejdsdygtige pga. COVID-19, kan du søge sygedagpengerefusion for løn eller sygedagpenge fra første sygefraværsdag. Du kan læse mere om ændringen af reglerne her.

Bird & Bird hjælper dig gerne med at undersøge dine muligheder for at få refusion fra medarbejderens første sygefraværsdag.

Mulighed for kompensation af op til 80% af virksomhedens faste dokumenterbare udgifter

Er du en af de mange virksomheder, som er blevet påbudt at holde lukket, eller er dit forretningsgrundlag midlertidig forsvundet eller kraftigt reduceret pga. COVID-19? I så fald har Folketinget vedtaget en lang række initiativer, som kan være relevante for netop dig.

Muligheden for kompensation er afhængig af din omsætningsnedgang. For overhovedet at blive omfattet skal din omsætning som minimum være faldet med 40%. Andelen af de fast udgifter, som du kan få kompenseret, er baseret på følgende trappe:

 • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Vil du vide mere om hjælpepakken og de øvrige initiativer, kan du læse om hjælpepakken her.

Fortsat stor usikkerhed

Ud over de forskellige hjælpepakker hersker der fortsat stor usikkerhed blandt selvstændige erhvervsdrivende, som fx lejer erhvervslokaler.

 • Kan du fx opsige dit erhvervslejemål med henvisning til COVID-19?
 • Er du berettiget til et afslag i huslejen, fordi regeringen har lukket din virksomhed?
 • Betragtes COVID-19 som force majeure i kontrakt relationer?

Hos Bird & Bird står vi til rådighed til en snak om dine muligheder og udfordringer. Kontakt os derfor gerne for at høre nærmere:

Læs mere om Bird & Bird, som gennem vores loyalitetsklub FoodXtra tilbyder juridisk ekspertise til meget fordelagtige priser!