Thises køer får sojafrit foder

Thises køer får sojafrit foder

Fra d. 1. oktober 2022 ophørte alle Thises landmænd med at fodre deres køer, ungdyr og kalve med soja.

Soja var tidilgere en del af foderplanerne hos de fleste økologiske mælkeproducenter. Selvom den økologiske soja ikke nødvendigvis kommer fra Brasilien eller Argentina, så er efterspørgslen efter soja fra andre regioner med til at øge efterspørgslen på den sydamerikanske soja.

Klimabelastningen fra import af soja svarer til 1/3 af dansk landbrugs samlede udledning af drivhusgasser.

 

Med et stop for soja kommer Thise tættere på det økologiske grundprincip om naturlige kredsløb.

I stedet for soja får Thises køer hestebønner, ærter og lupiner. Afgrøder som Thises landmænd selv kan dyrke.

Hele sommeren spiser Thises køer naturligt græs på marken!

 

Stop for brug af soja er en væsentlig del af Thises arbejde for klimaforbedringer.