Bæredygtigt initiativ fra DAVA Foods

Det stigende fokus på bæredygtighed i fødevareproduktionen og efterspørgslen efter rene og naturlige fødevarer gør, at DAVA Foods har taget det økologiske æg til et nyt niveau: Det gør de med Det Bæredygtige Æg.

DAVA Foods stiller de højeste krav til bæredygtighed. De har fokus på alle led i værdikæden fra den daggamle kylling til ægget er i køkkenet. Bæredygtighed og økologi er en integreret del af DAVA Foods’ ønske om at ændre verden – æg for æg. Det bæredygtige æg er produceret med omtanke for hvad, der er godt for dig som køkkenmedarbejder, forbruger, miljøet, dyrene og landmanden.

Det Bæredygtige Æg er helt specielt

Der er bistader på gårdene hos de udvalgte landmænd samt naturbælter, som fremmer biodiversiteten. Derudover er 30-40% af hønernes foder dyrket på egne marker eller omkringliggende marker, samtidig med at 100% af grovfoderet stammer fra landmandens egne marker. Desuden anvender landmændene grøn energi på bedriften, og det faglige fundament er afgjort ikke til at tage fejl af: Økologi, RISE og ISO 14001.

Bæredygtighed kan måles hos hvert enkelt landbrug

Landmændene, der leverer æg til Det Bæredygtige Æg, vurderes efter den internationalt anerkendte analysemodel RISE* (Response-Inducing Sustainability Evaluation). Bæredygtigheden måles ud fra et holistisk syn på bedriften.

I analysemodellen fokuseres der på konkrete forslag til forbedringer indenfor 10 områder på landmandens bedrift: jord, dyrehold, nærringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet samt økonomi og driftsledelse.

Der gives et godt billede af, hvor godt det går med bæredygtigheden, og hvor der er plads til forbedring. På baggrund af de 10 områder bliver hvert punkt vurderet på en pointskala fra 1-100, som placerer bæredygtigheden som lav, medium eller god.

Bæredygtighedsmålingen kan til dels sammenlignes med andre landbrug, men vil også blive anvendt som sammenligningsgrundlag for at vurdere bedriftens udvikling ved næste analyse. Den bæredygtige udvikling kan derfor følges og dokumenteres, så man kan arbejde hen mod løbende forbedringer på målepunkterne for bæredygtighed.

*RISE er oprindeligt en schweizisk bæredygtighedsanalysemodel. I Danmark er det rådgivningsvirksomheden SEGES, som står for at udføre bæredygtighedsanalyserne.

Prøv nyheden fra DAVA Foods

Find varen på webshoppen

Køb her  

Seneste nyheder