Sporbarhed på fisk

Der er fra Fødevarestyrelsens side et krav om, at man i køkkenerne kan dokumentere sporbarheden på den fisk, man serverer for sine gæster.

De oplysninger, der skal være tilgængelige på emballagen fra leverandør/producent, er:

  • Fiskens danske og latinske betegnelse
  • Fremstillings- og el. pakkedato
  • Batch nr./lot nr.
  • Fangststed og -område
  • Fangstredskab
  • Fiskefartøjets ID nr.

Vi anbefaler, at I, hver gang I modtager fisk, tager et billede af etiketten, alternativt fysisk gemmer etiketten i jeres egen kontrolmappe, således at I over for tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen kan dokumentere, at det er muligt at spore den fisk, I serverer.