Vi løfter i flok

Fællesskabet hos os er centralt. Det er forankret internt i vores virksomhed i tæt samarbejde og kollegaskab og eksternt i form af vores tætte relationer til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på at løfte i flok og tage socialt medansvar. Det vil vi gøre ved at få flere folk i beskæftigelse, øge diversitet og mangfoldighed internt og ved at fremme viden om sundhed og klima blandt vores medarbejdere.

Alle skal om bord

Hos Dagrofa Foodservice har vi mange kollegaer med forskellige baggrunde. På vores terminal i Ishøj har vi f.eks. +15 forskellige nationaliteter ansat, og vores medarbejdere kommer fra bl.a. Polen, Ukraine, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Tyrkiet, Iran, Algeriet, Ungarn, Estland og Letland. Det sætter vi pris på. For vi ved, at vi har mulighed for at hjælpe vores medarbejdere, der potentielt for nylig er ankommet til landet, med en god start på deres arbejdsliv i Danmark.

Derfor tilbyder vi vores medarbejdere undervisning i dansk på flere af vores lokationer. Det gør vi, så vores medarbejdere bedre kan indgå i dialog med deres kollegaer og bidrage til det fællesskab, vi vægter så højt. Derudover tilbydes danskundervisningen med ønsket om, at vores medarbejdere lettere kan integreres i det danske samfund. Vi ved dog, at det danske sprog kan være udfordrende – til trods for undervisning. Derfor har vores interne kommunikationsplatform ’Mit Dagrofa’ en funktion, så den kan læses på både dansk, engelsk, polsk og tyrkisk. Alle skal være med og have mulighed for at vide, hvad der foregår i virksomheden.

I vores terminal Ishøj har vi haft 16 medarbejdere tilmeldt danskundervisning i 2022 og 20 medarbejdere i 2023. Vi forventer at sende 20 mere på danskkursus i løbet af 2024.

filleFillerfrfiller


20
ansatte

Så mange fra vores terminal i Ishøj
forventer vi at sende afsted på dansk-
kursus i løbet af 2024.

 

 

 


 

Vi vil skabe en mere inkluderende arbejdsplads

God stemning, forståelse for hinanden og plads til alle. Det er interne pejlemærker, vi forsøger at efterleve og udvikle os ud fra. Derfor indgik Dagrofa-koncernen i 2023 et partnerskab med Foreningen Lige Adgang, der netop har fokus på at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked for alle uanset sprog, hudfarve, køn, faglighed og socioøkonomisk baggrund. Det samarbejde er blevet konkretiseret i form af et uddannelsesforløb målrettet ledere i både Dagrofa Foodservice og Dagrofa Logistik med fokus på kultur, mangfoldighed og inklusion.

Forløbet består blandt andet af en række workshops faciliteret af Muneeza Rosendahl, direktør i Foreningen Lige Adgang. Vi har arbejdet målrettet på at udfordre nogle af de normer og vaner i forhold til ledelsesstil og kultur, som kan være en hæmsko i integrationen af nye medarbejdere. Det er det eksterne blik, der hjælper os med at kigge indad og forstå, hvordan vi kan udvikle os i en konstruktiv retning. Alt sammen med fokus på, at der skal være plads til alle, og at vi fremadrettet kan løfte endnu bedre i flok.

 

 

 


 

Job til mennesker med udfordringer

Hos Dagrofa Foodservice ønsker vi at åbne vores døre for mennesker, der på den ene eller anden måde er udfordret i livet. Som stor virksomhed har vi et ansvar for at hjælpe der, hvor vi kan. Og det kan vi her. Vores alsidige virksomhed gør nemlig, at vi har mange forskellige typer job, der naturligt egner sig til en lang række forskellige personer og kompetencer. Derfor har vi indgået et samarbejde med organisationen Code of Care Ishøj.

Code of Care er en nonprofitorganisation, der består af virksomhedsledere i organisationens respektive lokalområder. Sammen med kommunerne arbejder de på at etablere job i virksomhederne, der kan varetages af personer med psykiske, sociale eller fysiske udfordringer. Da vores hovedkvarter er lokaliseret i Ishøj, gav det mening for os at indgå samarbejde med Code of Care Ishøj, der arbejder for at personer  i Ishøj får en fair chance på arbejdsmarkedet. Samarbejdet har bl.a. bidraget til , at vi har ansat et større antal personer i ’småjob’, der er job på få timer om ugen på lager og servicekontor.

Samarbejdet handler ligeledes om at påvirke andre virksomheder i kommunen til at have fokus på de muligheder, der er for at få medarbejdere til at løse flere forskellige opgaver på færre timer ugentligt og på den måde bidrage til et styrket lokalsamfund. Derfor har vi deltaget i flere arrangementer med erhvervsledere, hvor vi har talt om, hvordan vi skaber småjob og kommer i gang. Vi tror på, at vi sammen i kommunen kan løfte i flok og hjælpe med at få flere personer i beskæftigelse i vores lokalområde.

fiifillerller

Vi er en aktiv del af Code of Care Ishøj, da vi gerne vil gøre en ekstra indsats
for de borgere,
som har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet.
Gennem netværket er virksomhederne
i området med til at inspirere
hinanden til at tage endnu mere ansvar.

DESIRÉE BREEL, HR-DIREKTØR I D AGROFA FOODSERVICE

 

 


 

fiifillller

Viden om sundhed og klima – også internt

Vi vil gerne sikre, at vores medarbejdere har den tilstrækkelige viden om mad i relation til sundhed og klima.
En viden, vi tror og håber på vil forankre lysten til udvikling af den danske madscene yderligere.

Derfor gennemfører vi i løbet af 2024 en række inspirationsindlæg af forskellige indlægsholdere om sundhed
og klima for vores medarbejdere. Samtidig skruer vi op for den interne formidling om de mange forskellige
CSR-tiltag, vi har iværksat – vi fokuserer både på de ting, der går godt – og på dem, der er mere udfordrende.
Viden om sundhed og klima – også internt Derudover vil vi fremover fokusere mere på klima, kvalitet og
fællesskab i vores kantiner i den mad, der serveres for vores medarbejdere. Også i kantinerne skal vi støtter
op om lokale danske producenter, vores køkkendrift skal være mere klimabevidst, og vi skal passe godt på vores kantinepersonale.

Vi tror på, at hvis vi sammen skal rykke noget, skal vi også kigge indad og sikre, at alle er med på rejsen.

 

 

 

 

Tilbage til Overblik over CSR-indsatser