Vores miljøpolitik

Hos Dagrofa Foodservice er miljøhensyn en naturlig del af den daglige drift og service.

Vi ved, at vore kunders behov hele tiden ændrer sig, og vores opgave er at forstå og dække disse behov – det er vores krav til os selv.

Dagrofa Foodservice er et relativt nyt navn. Bag navnet ligger stolte traditioner, som rækker ikke mindre end 160 år tilbage i tiden. I dag ligger vi i top 3 over Danmarks førende leverandører til foodservice-sektoren.

 

Vi arbejder med miljøhensyn ved at

  • Arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug, samt løbende forbedre vores miljøindsats
  • Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører og entreprenører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og ydelser
  • Som minimum at overholde gældende lovgivning og andre bestemmelser, som vi har tilsluttet os på miljøområdet
  • Være åbne og informative omkring vores miljøindsats

Målsætninger

Her er målsætningerne, vi arbejder efter for at opfylde vores overordnede miljøpolitik i den daglige drift:

  • Dagrofa Foodservice vil i sit daglige virke arbejde systematisk på at forebygge forurening, minimere ressourceforbrug og fremme genbrug
  • Dagrofa Foodservice vil, ved en helhedsorienteret tankegang, sikre en fortsat forbedring af miljøindsatsen ved regelmæssigt at gennemgå de miljømæssige påvirkninger af Dagrofa Foodservices aktiviteter og fastsætte målsætninger og mål for indsatsen
  • Dagrofa Foodservices vil lægge vægt på miljø, kombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb, og søge samarbejdspartnere med samme holdning
  • Dagrofa Foodservices vil påvirke og motivere sine leverandører til at levere miljøforsvarlige produkter og serviceydelser og sine entreprenører og andre samarbejdspartnere til at opføre sig miljømæssigt ansvarligt
  • Dagrofa Foodservices vil gennem information og uddannelse sikre, at den enkelte medarbejder, samt personer der arbejder i og for Dagrofa Foodservice, arbejder for Dagrofa Foodservices miljøpolitik og erkender sit ansvar for såvel det ydre miljø som for arbejdsmiljøet
  • Dagrofa Foodservice vil opretholde en dialog med vore interessenter om miljøpræstationer og formidle de opnåede resultater til vores kunder

Indsatsområder

For at opfylde vores målsætninger arbejder vi i øjeblikket med indsatsområder inden for: affald, energi, el, kopipapir, transport og kemikalier.